Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

回国托带行李,酬劳 $100! [复制链接]

1#
                                                                                        

北京时装小店长期从芝加哥进货,量小,需请人回国飞机帮托带。

托运费全包,芝加哥这边有专人负责把需要托带的行李送到机场,北京机场有人接。外加$100酬谢。

货物以衣服为主,无名牌,无食品,无电器。

有意请电: 630-688-6123.


(本广告长期有效)

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题