Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

Moving sale 沙发床 [复制链接]

1#

本人留学生一枚,现有一张沙发床sale,70刀,可议价!

有意愿请短信312-316-5124或者邮件Venchyh@gmail.com

2016-08-16-12-46-06.jpg (, 下载次数:0)

(8/16/2016 12:48:58 PM 上传)

EXIF信息

2016-08-16-12-46-06.jpg

2016-08-16-12-47-04.jpg (, 下载次数:0)

(8/16/2016 12:48:58 PM 上传)

EXIF信息

2016-08-16-12-47-04.jpg

2016-08-16-12-47-32.jpg (, 下载次数:0)

(8/16/2016 12:48:58 PM 上传)

EXIF信息

2016-08-16-12-47-32.jpg

分享 转发
TOP
2#

已售
TOP
发新话题 回复该主题